Trener Grupowy (Facylitator) Treningu Zastępowania Agresji ART®
10-13 luty 2015, Katowice

Kurs „Trener Grupowy (Facylitator) Treningu Zastępowania Agresji (ART)®” przygotowuje do samodzielnego prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji w macierzystej placówce. Przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi: psychologów, pedagogów, terapeutów i socjoterapeutów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych,  służby zdrowia,  służb penitencjarnych, policji i sądu, kuratorów, oraz studentów kierunków społecznych.

Uczestnicząc w kursie przygotujesz się do praktycznego korzystania ze współczesnej wiedzy na temat zmiany zachowań przemocowych, rozwiniesz umiejętności komunikacyjne niezbędne w pełnieniu roli trenera grupowego, otrzymasz wiedzę i niezbędne umiejętności związane z prowadzeniem treningów grupowych, oraz efektywnej organizacji nauki umiejętności alternatywnych wobec agresji (praca metodami aktywnymi, współpraca w zespole, umiejętności interpersonalne).


Na kursie Trener Grupowy ART® uzyskasz kompetencje do:

· prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego ART® z osobami agresywnymi;
· nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego;
· nauczania kontroli emocjonalnej;
· nauczania wnioskowania moralnego; 

kwalifikacje do:

· odbycia praktyki trenerskiej ART;
· prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla odbiorców końcowych, jako pierwszy trener;
· współprowadzenia, po nabyciu licencji, kursów Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla przyszłych trenerów, jako trener pomocniczy (drugi trener) Trenera Trenerów ART;

oraz uprawnienia:
· do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych.

Na kurs Trenera Grupowego ART składa się:
· szkolenie trenerskie 40-godzinne (warsztat trenerski 4 dni, wtorek - piątek
, w godzinach 9:00 - 18:00). 

· samodzielna praktyka kierowana, najczęściej we własnej szkole lub placówce (przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z odbiorcami końcowymi, w tym 15 godzin, jako pierwszy trener). W trakcie szkolenia poznasz wszystkie elementy treningu z perspektywy uczestnika i prowadzącego - co wystarcza do przeprowadzenia treningu. W trakcie praktyki, którą należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia, można korzystać nieodpłatnie z konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą e-mail: amity@amity.pl). 

Zaliczenie praktyki i podejście do egzaminu superwizyjnego  - uprawnia do otrzymania Certyfikatu Trenera Grupowego (Facylitatora) Treningu Zastępowania Agresji ART®.

Prowadzący: mgr Ewa Morawska, Mistrzyni Trenerska ART® (licencja G&G Consultants, USA), Instytutu Amity, Warszawa, mgr Anna Słaboń - Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART ®

Cena kursu:  1722 zł (brutto) - osoba pracująca, 1550 zł (brutto) - osoba ucząca się.
Dla dwóch lub więcej osób zgłaszających się z jednej placówki przewidujemy 10% zniżki.  
W cenie szkolenia zapewnione jest trzecie wydanie podręcznika "Trening Zastępowania Agresji" z licencją na kopiowanie materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych przez siebie treningów, 
certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie oraz catering (kawa, herbata). Cena nie obejmuje noclegu. 
Cena egzaminu: Warszawa, Instytut Amity - 295,20 zł (brutto) 

Miejsce: Katowice

Dla uczestników spoza Katowic możliwe zakwaterowanie na miejscu (np."Hostel Ka
towice", pokoje 1-4 osobowe, w cenie około 50 zł/dobę), w ścisłym centrum (tuż przy Dworcu Głównym PKP). Możliwość samodzielnej rezerwacji miejsc przez stronę: www.hostelkc.pl

 

Pobierz kartę zgłoszenia 

Pobierz harmonogram 


Liczba wolnych miejsc: 12/12 39107678